Marcin Nagórek: Wszystkie

26 września 2020 r.

Wójt nie może samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu środków z refundacji zadań zleconych

22 września 2020 r.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Tarcza antykryzysowa nie ma tu zastosowania

19 września 2020 r.

Pracownik urzędu zastąpił kolegę? Należy zaproponować mu dodatek specjalny

16 września 2020 r.

JST może przekazać środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostce budżetowej