„Mam nadzieję, że dynamika naszej współpracy znajdzie odpowiedni wyraz w rozszerzeniu możliwości bezpośrednich kontaktów między obywatelami obu państw, w tym poprzez postęp w dialogu o zniesieniu wizowych ograniczeń” - napisał.

Plewnelijew wyraził przekonanie, że oba kraje dzięki wspólnym wysiłkom „będą w stanie skutecznie przeciwdziałać współczesnym wyzwaniom i zagrożeniem w celu osiągnięcia bardziej bezpiecznego i zjednoczonego świata”.

Bułgarsko-amerykańskie stosunki rozwijają się dynamicznie w ramach strategicznego partnerstwa i nigdy nie były tak bliskie jak obecnie - podkreślił.