Ambasador podkreślił, że Lublin został wybrany świadomie na miejsce konsulatu honorowego, ze względu na historyczne więzi pomiędzy woj. lubelskim a Austrią, ale też rozwój gospodarczy i kulturalny miasta.

„Austria jest już bardzo prężnie reprezentowana w Lublinie i województwie od wielu lat. Mamy tutaj firmy budowalne, firmę która wytwarza soki, firmę, która produkuje maszyny rolnicze, firmę ubezpieczeniową oraz elektroniczną. W ostatnim roku obroty handlowe pomiędzy woj. lubelskim i Austrią wyniosły 300 mln zł” – powiedział ambasador Buchsbaum.

Przypomniał, że o historycznych więziach Lubelszczyzny z Austrią świadczą cmentarze wojskowe żołnierzy węgiersko-austriackich z czasów I wojny światowej, których jest ok. 200 na terenie woj. lubelskiego. „19 z tych cmentarzy zostało odrestaurowanych” - powiedział Buchsbaum. Dodał, że w najbliższych dniach odbędą się uroczystości otwarcia kolejnych pięciu odrestaurowanych cmentarzy.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podkreślił, że konsulat w Lublinie jest potrzebny dla budowania współpracy i kontaktów polskich i austriackich przedsiębiorców, ale też specjalistów w sprawach kultury, pamięci i historii.

„Cieszę się z tego, co Republika Austrii, poprzez ambasadę, robi na ziemiach polskich, czyli upamiętnianie i dbanie o pamięć żołnierzy austro-węgierskich na Lubelszczyźnie. To rzecz, która nas szczególnie łączy” – powiedział Czarnek.

Wicemarszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk podkreślił, że woj. lubelskie już od 2003 r. współpracuje z austriackim regionem Styria i ta współpraca układa się coraz lepiej. Zaznaczył, że w 2015 r. sprzedaż produktów do Austrii z Lubelszczyzny w sektorze rolno – spożywczym miała wartość 87 mln zł, w chemicznym - ponad 60 mln zł, a eksport woj. lubelskiego do Austrii wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 15 proc.

„Austria ma do zaoferowania bardzo dobre rozwiązania, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. W Polsce mamy na ten cel dość wysokie fundusze europejskie, chcemy skorzystać z wiedzy naszych partnerów z Austrii w tym zakresie” – dodał Grabczuk.

Konsulem honorowym Austrii w Lublinie został lubelski przedsiębiorca Piotr Majchrzak. Prowadzi on Lubelską Akademię Rozwoju - firmę doradczą na rzecz strategicznego rozwoju państwowych jednostek organizacyjnych.

Majchrzak został wybrany na konsula spośród sześciu kandydatów. „Ze wszystkich sił będę się starał udowodnić, że ten wybór był trafną decyzją” - powiedział Majchrzak.

Zapowiedział aktywność w dziedzinie gospodarki i nauki oraz kontynuowanie swojego dotychczasowego zaangażowania przy odrestaurowywaniu cmentarzy. Jego zdaniem jedną z najbardziej obiecujących dziedzin współpracy są startupy. „Austria jest jedną z potęg startupowych na świecie. Ten ekosystem startupów w Lublinie mamy dobrze rozwinięty i to jest na pewno duże pole do współpracy” – dodał.

Celem konsula honorowego Austrii w Lublinie jest wspieranie stosunków gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Austrią a województwem lubelskim i pośredniczenie we wzajemnych kontaktach.

Konsulat Generalny Austrii znajduje się w Krakowie, a pozostałe konsulaty honorowe w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. (PAP)