Budowana przez rudzki samorząd trasa N-S ma stać się komunikacyjnym kręgosłupem Rudy Śląskiej. Oddany do użytku w styczniu 2014 r. pierwszy odcinek N-S liczy ok. kilometra. Wiedzie od istniejącego węzła DTŚ do węzła z rudzką ul. 1-go Maja.

W II etapie prac powstał ponadkilometrowy odcinek trasy od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z dwupoziomowym węzłem z tą ulicą oraz jej przedłużeniem do ul. ks. Niedzieli w dzielnicy Bielszowice. Dzięki łagodnej zimie i zaangażowaniu wykonawcy budowę tego odcinka ukończono 10 miesięcy przed pierwotnie zakładanym terminem.

Po przeprowadzeniu odbiorów technicznych w piątek możliwe stało się jego otwarcie. O godz. 20 okazję do sprawdzenia nowej drogi będą mieli rolkarze i rowerzyści (zbiórka przy wiadukcie za hipermarketem w Czarnym Lesie). Podczas uroczystości otwarcia Teatr Ognia Nam-Tara da też pokaz inspirowany historią śląskiego przemysłu. Ruch samochodowy zostanie dopuszczony ok. godz. 23.30.

Aby prowadzić ważną dla miasta inwestycję możliwie szybko, rudzki samorząd wykorzystywał pierwotnie do jej bieżącego finansowania środki własne (z emisji obligacji i niskooprocentowanego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego); jednocześnie starając się o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

W kwietniu br. zarząd woj. śląskiego zatwierdził unijny projekt przewidujący wsparcie budowy II i III odcinka kwotą 136 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wobec szacunkowej łącznej wartości - 174,3 mln zł). Umowę w tej sprawie miasto i samorząd województwa podpisały na początku lipca br.

Przetarg na budowę III odcinka miasto ogłosiło na początku czerwca br. W tym etapie powstać ma 1,4 km dwujezdniowej drogi od ul. Bukowej do ul. Kokota w Bielszowicach wraz z dwupoziomowym węzłem z ul. Kokota. Według informacji urzędu marszałkowskiego zakończenie jego budowy planowane jest na 2018 r.

Ostatni, IV odcinek trasy, od ul. Kokota do węzła z autostradą A4, jest obecnie projektowany. Prace te mają potrwać do końca sierpnia br. Będzie to najdłuższy z odcinków N-S: 1,9 km, powstaną tam m.in. trzy wiadukty: nad ul. Bielszowicką, nad linią kolejową i nad ul. Piaskową, a także rondo w rejonie ul. Bielszowickiej.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych odcinków, na budowę ostatniego władze miasta zamierzają starać się o unijne dofinansowanie. Na razie czekają na kompletną dokumentację i kosztorys. Według wstępnych szacunków koszt budowy IV odcinka wyniesie ok. 130 mln zł.

Budowa trasy N-S - zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h - pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja, przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie. Ulicą 1 Maja przez Rudę Śląską przebiega obecnie droga wojewódzka nr 925.

Miasto akcentuje też, że przy budowanej trasie powstają atrakcyjne tereny inwestycyjne. Już zostały sprzedane grunty przy ul. Noworudzkiej o powierzchni 1,2 ha oraz teren przy ul. Bukowej o powierzchni 4,4 ha.

Okolice ul. Noworudzkiej to teren zabudowy produkcyjno-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2 tys. m kw. Natomiast przy ul. Bukowej będą mogły powstać usługi logistyczne i obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw. (PAP)