Z informacji PAP wynika, że odbędzie się to najprawdopodobniej pierwszego dnia posiedzenia, we wtorek 21 czerwca.

Kadencja prezesa NBP wynosi 6 lat. Ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Prezes NBP rozpoczyna swoją kadencję i obejmuje obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi.