Szef resortu zdrowia powiedział, że zgodnie z projektem, publiczny szpital, który ma kłopoty finansowe, nie będzie musiał przekształcać się w spółkę prawa handlowego. Natomiast, jeśli doszło do komercjalizacji to placówka będzie miała nakaz działania na rzecz misji publicznej a nie zysku, który - jeśli będzie wypracowany - będzie musiał być reinwestowany w działalność podstawową. Projekt przewiduje zakaz zbywania pakietu większościowego akcji podmiotu publicznego, który placówkę skomercjalizował. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły dofinansować szpital.

Robert Mołdach z Instytutu Zdrowia i Demokracji, ekspert Pracodawców RP uważa, że samorządom będzie trudniej realizować misję, jaką jest zapewnienie opieki zdrowotnej. Według niego, kapitał prywatny, jeśli jest właściwie regulowany, koordynowany i kontrolowany to może i powinien realizować misję publiczną.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że wkrótce ustawa będzie przekazana pod obrady rządu.