Prokuratura tłumaczy, że podjęła taką decyzję po wyjaśnieniach zatrzymanej osoby. Uznano, że wpis na internetowym komunikatorze nie wypełniał znamion przestępstwa.