Członkowie klubu mają różne poglądy, ale łączą ich wspólne cele - twierdzi Poseł Stanisław Tyszka. Parlamentarzyści ustalili, iż w kwestiach światopoglądowych nie będzie ich obowiązywała dyscyplina partyjna. Nadrzędnym celem ugrupowania jest zmiana konstytucji oraz "wprowadzenie nowej jakości do polskiej polityki".

Tyszka gwarantuje, że posłowie ruchu Kukiz'15 będą dobrze przygotowani do parlamentarnej pracy. Ostatnie dni przed pierwszym posiedzeniem Sejmu wykorzystują na dopinanie szczegółów. Trwają ustalenia odnośnie członkostwa poszczególnych komisjach sejmowych oraz ostatnie prace nad projektami ustaw.
W nowym Sejmie ruch Kukiz'15 będzie miał 42 posłów.