Nabór osób ma zakończyć się w listopadzie, aby do końca przyszłego miesiąca uciekinierzy z Mariupola mogli znaleźć się w Polsce. Rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Małgorzata Woźniak powiedziała IAR, że po przyjeździe takie osoby otrzymają pozwolenia na pobyt stały, które zrównują przybyszy z obywatelami Polski we wszelkich uprawnieniach poza prawami wyborczymi. "To oznacza, że osoby te mogą legalnie pracować i mieszkać w naszym kraju" - dodaje Woźniak.

Polacy z Mariupola będą objęci także programem adaptacyjnym, nauką języka polskiego i przez pierwsze miesiące będą mogli mieszkać w ośrodkach dla uchodźców.