Czeski premier Bohuslav Sobotka powiedział, że nie jest to dobre rozwiązanie. Dodał, że dyskusja o kwotach uchodźców dla poszczególnych krajów odwraca uwagę od długofalowego rozwiązania problemu imigracji: Zdaniem Sobotki, Unia powinna się skupić na lepszej ochronie granic strefy Schengen, organizacji punktów przyjmowania i rejestracji imigrantów, a także na zdefiniowaniu "bezpiecznych krajów", do których imigranci mogliby być odsyłani. Bohuslav Sobotka dodał, że Unia nie potrzebuje nowych planów wyjścia z kryzysu migracyjnego, ale realizacji ustaleń, podjętych w poprzednich miesiącach.

Przeciwko wprowadzeniu kwot uchodźców wypowiedział się czeski rząd. Minister spraw wewnętrznych Milan Chovanec ma przedstawić takie stanowisko na spotkaniu ministrów państw Unii, planowanym na 14 września.