Chodzi o 260 tysięcy min, które utylizuje się w specjalnie przygotowanych do tego urządzeniach wyglądających jak duże piece. Rekonesans w tej sprawie będzie trwał od 28 kwietnia do 8 maja, ich wywóz z kraju zacznie się prawdopodobnie w połowie czerwca, a sama operacja ma zakończyć się w połowie 2016 roku. Niemiecka firma SPREEWERK LÜBBEN GMBH otrzyma za to 572 130, 69 euro.

Po zakończeniu operacji w Polsce nie będzie już tego typy broni.