Dziwisz zwrócił się do kapłanów, którym życzył sił i boskiego błogosławieństwa w bezinteresownej służbie. Kardynał złożył też życzenia wszystkim mieszkańcom Polski - również tym, którzy znaleźli się na obrzeżach kościoła, lub nie potrafią sobie znaleźć w nim miejsca.

Hierarcha zwrócił się również do sprawujących władzę na wszystkich szczeblach. Życzył im aby dobro wspólne wyznaczało sens i kierunek ich służby, oraz aby pamiętali o polskich rodzinach, ubogich i mniej uprzywilejowanych.

Zwracając się do Kościoła krakowskiego metropolita zaznaczył, że istotne jest odpowiednie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Podkreślił, że jest to wielki przywilej, ale i wielkie zadanie, któremu można i trzeba sprostać.

Abp Michalik złożył wiernym życzenia świąteczne

Ożywienia w sercu wiary i pragnienia dobrego życia z okazji świąt życzył wiernym arcybiskup Józef Michalik.

W orędziu wielkanocnym metropolita przemyski podkreślał, że męczeńska śmierć i zmartwychwstanie Jezusa powinny być źródłem refleksji dla każdego chrześcijanina. "Coś ważnego wydarzyło się tam na Golgocie, tam w Wieczerniku, także ze względu na mnie (...) że to ja mam swój udział w męce Chrystusa przez swoje słabości i grzechy, ale mam też swój udział w pokonaniu grzechu, słabości i szatana przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest prawda fundamentalna dla naszej wiary i dla motywów życia według tej wiary" - mówił metropolita przemyski.

Abp Michalik zaznaczył również, że Święta Wielkanocne są okazją do zmiany swojego życia - naprawienia tego, co do tej pory było niewłaściwe.