To wyjątkowa akcja świąteczna, bo też bieda na Kresach ma szczególnie dotkliwy charakter - tłumaczy dr Monika Stankiewicz-Kopeć - prodziekan Akademii Ignatianum w Krakowie. Do trudnych warunków życia dochodzi jeszcze zapomnienie i odrzucenie, którego ci ludzie doświadczyli.

Studenci do 20 grudnia zbierają dary. Czekają także na odręcznie pisane przez dzieci życzenia świąteczne. To zwłaszcza ich poszukują w paczkach nasi rodacy na Wschodzie - dodaje Tomasz Konturek z samorządu studenckiego uczelni. Jest to wyraz pamięci i solidarności.

Zbiórka darów odbędzie się w gmachu Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Więcej informacji akcji znaleźć można także pod adresem: rodacy.bohaterom@ignatianum.edu.pl. Dary zostaną przewiezione na Kresy dzięki adresom wrocławskiej Fundacji Odra - Niemen.