Konkurs polegał na wcieleniu się w rolę zespołu prawniczego. Zadaniem studentów był udział w fikcyjnym sporze przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym. Na drugim miejscu w konkursie znalazł się New York University, a trzecie miejsce zajęły ex-eqo Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ateński. W łącznej klasyfikacji za wystąpienia pisemne i ustne Uniwerstytet Warszawski zajął drugie miejsce. Wygrał Harvard. Tytuł najlepszego mówcy w konkursie także zdobyła studentka Uniwersytetu Warszawskiego, Dominika Jędrzejczyk.