Chodzi o sprawę nieopublikowania ustawy dokonującej zmian w podatkach. Przepisy, które nie weszły na czas w życie, miały zapobiec wyprowadzaniu pieniędzy do rajów podatkowych przez spółki-córki koncernów działających w Polsce.

Premier Ewa Kopacz zapoznała się również z raportem przygotowanym przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka. Szef RCL przedstawił w nim wszystkie okoliczności publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia tego roku.

Mimo podpisania ustawy przez prezydenta, RCL nie opublikowało jej na czas w Dzienniku Ustaw. Przez ten błąd ustawa nie mogłaby wejść w życie z nowym rokiem podatkowym. Teraz chcą to naprawić posłowie PO, którzy złożyli wczoraj projekt ustawy skracającej vacatio legis ustaw podatkowych. Prezes RCL zaproponował działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości ryzyka związanego z ewentualnymi opóźnieniami w publikacji ustaw.

Minister Maciej Berek wystąpił ponadto do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o podjęcie wszelkich działań oceniających prawidłowość postępowania RCL ws. publikacji ustawy. Dodatkowo przekazał do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli materiały zebrane w toku wewnętrznych ustaleń.

Jak poinformował rzecznik Izby Paweł Biedziak, sprawa nieopublikowania ustawy zostanie zbadana w ramach trwającej od 1 września kontroli w Ministerstwie Finansów.