Prezydent ma w poniedziałek powierzyć Ewie Kopacz misję utworzenia nowego rządu.

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją zakłada, że rząd Ewy Kopacz będzie stanowił kontynuację dla gabinetu Tuska. Biorąc pod uwagę że już za rok czekają nas kolejne wybory parlamentarne, wątpliwe jest by rząd zdecydował się na drastyczne odejście od dotychczasowej polityki.

Jednocześnie na nowej premier spoczywać będzie teraz duża odpowiedzialność partyjna. Od sposobu, w jaki będzie rządzić krajem, zależeć w dużej mierze wyborcza popularność partii rządzącej. W opinii politologa to wielkie wyzwanie dla Ewy Kopacz, która będzie musiała udowodnić że Platforma Obywatelska w dalszym ciągu jest wielowymiarową partią, która zaspokaja potrzeby ludzi o różnych poglądach.

Radosława Markowskiego zaskakują jednocześnie spekulacje o przesunięciu Radosława Sikorskiego na stanowisko marszałka sejmu. W opinii politologa dobrze wywiązywał się on ze swoich obowiązków, a zmiana na stanowisku Ministra Spaw Zagranicznych może źle świadczyć o pomysłach nowego rządu.

Ekspert: Rząd Ewy Kopacz nie wprowadzi większych zmian

Ewa Kopacz jako premier będzie chciała udowodnić swoją autonomiczność, ale pozostanie kontynuatorką Tuska. Takiego zdania jest doktor Mikołaj Cześnik z Instytutu nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Jak mówi doktor Mikołaj Cześnik, będziemy mieli do czynienia z zachowaniem pewnej ciągłości, ale na stanowiskach ministerialnych czeka nas nowe rozdanie. Ewa Kopacz będzie chciała pokazać że działa autonomicznie, i pozbędzie się paru osób z poprzedniego gabinetu.

Politolog nie wyklucza, że część zmian będzie motywowana bardziej powodami wewnątrzpartyjnymi czy personalnymi niż merytorycznymi. Rekonstrukcja gabinetu nie powinna być jednak w jego opinii za duża.

Obędzie się też raczej bez mocniejszego odchodzenia od linii politycznej rządu, zwłaszcza że nowemu rządowi pozostaje mało czasu na zmiany. Doktor Cześnik przypomina, że Ewa Kopacz była wierną stronniczką byłego premiera i jedną z najwierniejszych mu osób w partii.

Politolog zwraca także uwagę, że na niekorzyść wprowadzenia gwałtownych działań przez nowy gabinet działa kalendarz polityczny. Nowy rząd będzie najprawdopodobniej sprawował swoją władzę tylko do jesieni 2015 roku.

W czwartek prezydent przyjął dymisję Donalda Tuska, który od grudnia ma objąć stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.