Propozycje rządu: 36 zł waloryzacji emerytur i pełna ulga na dzieci. Ministrowie przedstawiają swoje plany na 2015 r.

2014-08-27 08:50:19
W dzisiejszym "DGP" publikujemy nieoficjalną listę obietnic Donalda Tuska. Znajdują się na niej m.in. wyższe pensje dla urzędników i kwotowe podwyżki dla emerytów
2014-08-27 08:54:24
- Kilka elementów wystąpienia premiera będzie dużą niespodzianką - zapowiedział wicepremier Janusz Piechociński,
2014-08-27 09:03:40
- Jesteśmy w sytuacji finansowej i gospodarczej, która każe nam zastanowić się, w jaki sposób podzielić tę minimalną nadwyżkę, którą udało nam się zyskać dzięki uniknięciu recesji - mówi premier. Premier zabierze głos o godz. 9.15. Po wystąpieniu szefa rządu planowane są 10-minutowe oświadczenia przedstawicieli klubów parlamentarnych. Ta część posiedzenia ma potrwać do godziny 12.
2014-08-27 09:26:32
Pierwszą grupą, którą może dotknąć niska inflacja są emeryci, bo wtedy według systemu, jak uważają niektórzy, nie powinno się rewaloryzować ich emerytur. Jeśli nawet jednak wydatki emerytów są niższe, to jest to przez nich niezauważalne. Zastanwiamy się więc, czy możliwa jest zmiana zasad rewaloryzacji jeśli chodzi o rok 2015
2014-08-27 09:27:37

Tusk: Zdecydowaliśmy się, przy pewnym ryzyku konstyctucyjnym, na jednorazową waloryzację kwotową.

2014-08-27 09:27:55
2014-08-27 09:29:27
- Chcemy wprowadzić zasadę waloryzacji procentowej, ale nie mniejszej niż... i tu konretna kwota - mówi Tusk. - To będzie oznaczało dość istotne wsparcie dla wszystkich emerytów, których świadczenie jest niższe niż 3,3 tys. złotych, czyli dla większości świadczeniobiorców. Chcemy, aby niezależnie od tego, ile wskazuje inflacja, dwukrotnie zwiększyć kwotę pieniędzy przeznaczonych na waloryzację - zapowiada Tusk. Premier podkreśla, że takie decyzje wymagają akceptacji Sejmu.
2014-08-27 09:30:49
"W efekcie minimalne podwyżki będą wynosiły 36 zł"
2014-08-27 09:32:10
2014-08-27 09:34:09
Tusk: Drugą grupą, która potrzebuje naszej solidarności do dzieci
2014-08-27 09:37:08

"Od tego roku podatkowego zaproponujemy każdej rodzinie, która posiada dzieci, pełne wykorzystanie ulg na dzieci"

2014-08-27 09:39:14
2014-08-27 09:42:09
2014-08-27 09:45:14
Tusk: Ojciec w rodzinie, jako jedyny pracujący i zarabiający 1700 złotych. I żona zajmujaca się dziecmi. Jeśli mają 3 dzieci i rozliczą się wspólnie, otrzymają dzięki tym zmianom 4,2 tys. złotych zwrotu z podatku. Jeśli nie wprowadzimy zmiany, otrzymają 430 złotych.
2014-08-27 09:45:51
2014-08-27 09:49:25
- Jeśli uda nam się wspólnie z samorządami stworzyć projekt udanego gospodarowania środkami unijnymi, to będzie to wielokrotność planu Marshalla, o którym Polska tak marzyła - mówi Tusk. Na sali zamieszanie. Jeden z posłów krzyknął: Niech pan powie, ile pan ludzi oszukał w tym kraju. - Nie wiem, dlaczego słyszę krzyki - zaczął uspokajać posłów Tusk. - Dziękuję za komplementy. Słyszę od jednego z posłów Ruchu Palikotoa, że jestem geniuszem.(...) Chcę sensownie podzielić nadwyżkę którą dysponujemy. Jeśli dla lewicy pomoc dla polskiego emeryta, i rodzin z dziećmi, to przedmiot dla drwin, to gratuluję poczucia humoru. Jeśli dla PiS to dowód oszustwa, to gratuluję samokrytycyzmu - ripostował Tusk.
2014-08-27 09:52:42
Ostatnia część wystąpienia jest poświęcona Ukrainie i bezpieczeństwu Polski.
2014-08-27 09:57:57
2014-08-27 10:00:34
Na mównicę wyszedł Janusz Piechociński
2014-08-27 10:01:19
Janusz Piechociński podkreślił, że zadaniem strategicznym jest utrzymanie ożywienia gospodarczego. Dodał, że utrudni to obecna sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim sankcje handlowe. Minister gospodarki zwrócił też uwagę na kwestie energetyczne. Przypomniał, że w Sejmie jest już projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, a w najbliższym czasie rząd zajmie się sprawą koncesjonowania handlu węglem i eliminowania szarej strefy. Janusz Piechociński chce też szybkiego uchwalenia czwartej deregulacji i pakietu portowego
2014-08-27 10:03:03
2014-08-27 10:40:42
Minister Arłukowicz podzielił swoje plany na dwie części: dotyczącą dzieci i seniorów. Zmiany dotyczą m.in. onkologii bez limitu, powstanie instytutu geriatrii, pakiet kolejkowy, ustawa o in vitro, informatyzacja
2014-08-27 10:40:58
- Kolejki do specjalistów będą się sytematycznie skracały. Kolejnym punktem, którym będziemy sie zajmować to ustawa o in vitro. Ponadto chcemy wprowadzić pierwsze karty specjalisty i pacjenta. To etap informatyzacji, który ułatwi życie pacjentom - mówi Arłukowicz. Więcej o wystąpieniu ministra >>>
2014-08-27 10:41:17
Myśmy już mieli w Polsce sejm niemy, ale jeszcze nie było sejmu pół niemego - mówił poseł Tadeusz Iwiński, który domagał się zmiany sposobu debaty, by posłowie mieli więcej czasu na zadawanie pytań. - Teraz utrudnione jest sprawowanie konstytucyjnej kontroli posłów nad Radą Ministrów - tłumaczył Iwiński.
2014-08-27 10:42:01
Głos zabrał także Marek Biernacki: Naszym celem jest usprawnienie funkcjonowania sądów. Obywatele narzekają na przewlekłość ich działania. Chcemy się tym zająć. Od 1 lipca funkcjonuje elektorniczny rejestr karny w pełni dostępny dla obywateli. Obywatele mogą tez przez internet załatwić odpis z księgi wieczystej
2014-08-27 10:42:31
Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa: "Efektywny nadzór nad spółkami skarbu państwa to jedno z głównych moich założeń. Obroniliśmy grupę Azoty przed wrogim przejęciem. Polska była i jest otwarta na zagraniczne inwestycje kapitałowe, ale interesy inwestorów nie zawsze są zbieżne z interesami polskiej gospodarki"
2014-08-27 10:42:56
2014-08-27 10:48:45
2014-08-27 10:59:18
2014-08-27 11:02:18
Popularyzacja aktywności fizycznej wśród Polaków i podnoszenie poziomu sportu wyczynowego. Takie cele stawia swojemu resortowi na najbliższe kilkanaście miesięcy minister sportu i turystyki Andrzej Biernat. Jak mówił podczas wystąpienia w Sejmie, realizacji tych celów służyć mają ministeralne programy: upowszechniania lekkoatletyki w szkołach, rozwoju sportów zimowych, wsparcia dla World Games we Wrocławiu w 2017 roku oraz przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości wśród młodzież.y Andrzej Biernat dodał, że jednym z zadań resortu na najbliższe miesiące jest też doprowadzenie do nowelizacji ustawy o sporcie.
2014-08-27 11:02:42
2014-08-27 11:21:34
2014-08-27 11:28:24
2014-08-27 11:37:51
Walka o rekompensaty dla rolników dotkniętych rosyjskimi sankcjami i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. To cele, których realizację zapowiedział w Sejmie minister rolnictwa. Marek Sawicki powiedział, że w Brukseli pojawiły się wstępne propozycje dotyczące rekompensat dla rolników, którzy ucierpieli na sankcjach wprowadzonych przez Rosję. Dodał jednak, że są to propozycje, które dzielą rolników na zrzeszonych i niezrzeszonych i ten podział należy znieść. Minister rolnictwa uspokoił, że wirus afrykańskiego pomoru świń jest izolowany w strefie przygranicznej z Białorusią. Zapowiedział dalszą walkę z tym zagrożeniem poprzez ograniczanie populacji dzików i zablokowanie przemieszczania się ich w głąb kraju. Marek Sawicki chce też ograniczyć spekulacje ziemią rolniczą i zabezpieczyć ją przed sprzedażą cudzoziemcom. Minister planuje też utworzenie funduszu ubezpieczenia od ryzyka rynkowego oraz umożliwienie małym i średnim gospodarstwom rolniczym przetwarzanie produktów rolnych i ich sprzedaży. Sawicki zapowiedział też utworzenie jednej inspekcji kontrolującej bezpieczeństwo żywności, zamiast obecnie istniejących sześciu.
2014-08-27 11:41:49

MEN stawia na odczarowanie zawodówek >>>

2014-08-27 11:49:46
Możliwie głębokie poszerzenie dostępu do kultury - to priorytet minister kultury i dziedzictwa narodowego, Małgorzaty Omilanowskiej na kolejny rok. Szefowa resortu przedstawiła swoje plany podczas wystąpienia w Sejmie. Ich realizację ułatwić ma ściślejsza współpraca z innymi ministerstwami. Wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej stworzony będzie rządowy program w zakresie rozwoju czytelnictwa. W tym celu, opracowana zostanie ścieżka finansowania zakupów dla bibliotek publicznych i szkolnych. Minister zapowiedziała też, że resort położy większy nacisk na rozwój dostępu do dziedzictwa narodowego. We współpracy z resortem sportu i turystyki zostanie wdrożony program wspierania muzeów i miejsc historycznych. Ponadto zwiększone będzie wsparcie dla programów cyfryzacyjnych. To dzięki nim obywatele mają mieć szerszy i tańszy dostęp do wielu niedostępnych na co dzień dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Małgorzata Omilanowska podkreśliła, że chce kontynuować wizję rozwoju dostępu do kultury zapoczątkowaną przez jej poprzednika, Bogdana Zdrojewskiego.
2014-08-27 11:50:03
Priorytetem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest zabezpieczenie granic państwowych. Bartłomiej Sienkiewicz, mówiąc w Sejmie o planach MSW na najbliższy rok podkreślił, że ma to oczywiście związek z wydarzeniami na Ukrainie.
2014-08-27 11:51:24
Zmiany w kodeksie pracy oraz jak najszybsze przedstawienie parlamentowi ustawy dotyczącej zmiany waloryzacji rent i emerytur w 2015 roku. Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w Sejmie informację o priorytetach swojego resortu w nadchodzących miesiącach.
2014-08-27 12:07:00
W tej chwili trwają przemówienia przedstawicieli klubów. W imieniu PiS głos zabrał Mariusz Błaszczak.
2014-08-27 12:07:11
Błaszczak: 36 złotych brutto dla emerytów? Niedawno senator PO Libicki chwalił się, że zablokował ustawę zakładającą bezpłatne leki dla emerytów
2014-08-27 12:09:09
Kiedy na mównicę wyszedł Janusz Palikot, PiS opuścił salę:
2014-08-27 12:14:48
2014-08-27 12:15:44
Minister finansów zapewnił z sejmowej mównicy, że propozycje rządu nie zwiększą deficytu budżetowego.
2014-08-27 12:22:36
2014-08-27 12:42:30
2014-08-27 13:06:29
2014-08-27 13:15:07
W ocenie Rafała Grupińskiego, rok, jaki został do końca kadencji będzie wypełniony - jak się wyraził - trafnymi i ważnymi społecznie decyzjami rządu. A przede wszystkim, że ci, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, będą objęci działaniami, które będą niwelowały ewentualne złe skutki, chociażby deflacji, o której była mowa, czy trudniejszej sytuacji od kilku lat, jeśli chodzi o gospodarkę - mówił.
2014-08-27 14:54:04
Gowin: Może to pana premiera zdziwi, ale w dzisiejsze zapowiedzi wierzę, bo to są obietnice, które sprowadzają się do kupowania sobie poparcia przed wyborami. Jest coś symbolicznego w tym, że ta zapowiedź dzielenia, czyli rozdawnictwa pieniędzy wyszła z ust pana premiera dosłownie parę godzin po tym, jak rozpoczęła się kampania wyborcza
2014-08-27 15:02:49
2014-08-27 16:07:09
Trafne ale trudne do zrealizowania. Tak propozycje premiera w sprawie polityki prorodzinnej oraz waloryzacji rent i emerytur ocenia ekspert Uniwersytetu III Wieku. Irena Koszewska z SGH mówi, że przy dotychczasowej waloryzacji emeryci nie zyskaliby nic z powodu deflacji, natomiast ustalenie waloryzacji procentowej z uwzględnieniem kwoty granicznej może dać im realną korzyść, szacuje, że będzie to średnio 30 złotych na każdego emeryta. W ocenie Ireny Koszewskiej jest to plus dla rządu. Premier zaproponował też zwrot ulgi na dziecko tym rodzinom, które nie mogą jej wykorzystać z powodu niskich dochodów, oraz podwyższenie ulg na kolejne dzieci w rodzinie. Ekspertka Uniwersytetu III Wieku ma wątpliwości, czy będzie to skutecznie zwiększało chęć posiadania dzieci w dłuższej perspektywie. Jednak w krótkim czasie może spowodować wzrost dzietności - podobnie jak wydłużenie urlopów macierzyńskich do roku - mówi Irena Koszewska. Zaznacza, że w pierwszym okresie takie zmiany są wyczekiwane i decydują się na skorzystanie z nich przede wszystkim te osoby, które dobiegają wieku granicznego pod względem możliwości urodzenia dziecka. Irena Koszewska uważa, że propozycje premiera są korzystne i dla seniorów i rodzin z dziećmi, ale premierowi trudno może być przekonać parlamentarzystów, zwłaszcza opozycyjnych do sfinansowania takich wydatków z budżetu.