Uczestnicy badania wskazywali m.in. na potrzeby, które jest im najtrudniej zrealizować. Ok. 60 proc. respondentów stwierdziło, że nie jest ich stać na wymianę zużytych mebli. Dla ponad połowy badanych zbyt dużym wydatkiem był też tygodniowy wyjazd w czasie urlopu.

Na ubrania lepszej jakości nie mogło sobie pozwolić ok. 30 proc. ankietowanych. W mniej niż 20 proc. gospodarstw domowych zarobki nie pozwalały na zakup mięsa lub ryb co drugi dzień. Kilkanaście procent badanych przyznało, że ma problemy z opłaceniem ogrzewania. 

W badaniu respondenci mówili o swoich odczuciach i aspiracjach związanych z dochodami i poziomem życia. Co ciekawe: wzrost liczby osób w gospodarstwie domowym nie oznaczał poczucia gorszego zaspokojenia potrzeb. Odsetek badanych, którzy twierdzili, że nie mogą pozwolić sobie na ważne dla nich zakupy, malał wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa.

Europejskie Badanie Warunków Życia przeprowadzone w Polsce przez GUS, obejmowało 13116 gospodarstw domowych. Najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa dwuosobowe – 4001, gospodarstwa trzyosobowe – 2492 oraz czteroosobowe – 2 252.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Patrycja Tryka, Sedlak & Sedlak