Z symulacji rozkładu mandatów dr. Bartłomieja Michalaka z UMK wynika, że mogą na nie liczyć:

PiS

FOTYGA Anna Elżbieta
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz
KARSKI Karol Adam
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek
KUŹMIUK Zbigniew
PIOTROWSKI Mirosław
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław 
WASZCZYKOWSKI Witold
CZARNECKI Ryszard Henryk
OŻÓG Stanisław
PORĘBA Tomasz Piotr
LEGUTKO Ryszard Antoni
PIECHA Bolesław Grzegorz
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria
DUDA Andrzej Sebastian
JUREK Marek
JACKIEWICZ Dawid Bohdan
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał
GRÓBARCZYK Marek Józef

PO

LEWANDOWSKI Janusz Antoni
WAŁĘSA Jarosław
ZWIEFKA TADEUSZ
KUDRYCKA Barbara
HÜBNER Danuta Maria
BONI Michał Jan
PITERA Julia Teresa
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka
SZEJNFELD Adam Stanisław
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria
WENTA Bogdan Brunon
BUZEK Jerzy Karol
SZUMILAS Krystyna Maria
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej
JAZŁOWIECKA Danuta
ROSATI Dariusz Kajetan
BUKIEWICZ Bożenna

SLD

ZEMKE Janusz Władysław
ŁYBACKA Krystyna Maria
GIEREK Adam
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna
LIBERADZKI Bogusław Marian

PSL

KALINOWSKI Jarosław
GRZYB Andrzej Marian
BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz
SIEKIERSKI Czesław Adam

KNP

MARUSIK Michał
ŻÓŁTEK Stanisław Józef
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław