We wszystkich czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej badani najczęściej skłonni są twierdzić, iż w 1989 roku warto było zmieniać ustrój. O ile jednak w Polsce, w Czechach i na Słowacji zwolennicy przemian stanowią większość ankietowanych (odpowiednio: 71%, 63% i 56%), o tyle na Węgrzech tylko niespełna połowę (48%). 

W Polsce niezadowolonych z przemian w 1989 jest 12 proc. obywateli. To najmniej z grupy badanych państw. Najmniej zadowolonych z demokratyzacji jest Węgrów - 27 proc. Wśród Czechów odsetek ten wynosi 30 proc., a Słowaków - 30 proc.