Podczas spektaklu, sala teatru była zapełniona. Świadkowie mówią, że najpierw usłyszeli hałas łamiącej się konstrukcji. Następnie jej część runęła na widownię.

Na sali wybuchała panika. Widzowie wybiegali z budynku. Świadkowie mówią, że niektórzy mieli rany na głowie, wszyscy byli pokryci pyłem.

Według niepotwierdzonych doniesień, część balkonu spadła na widzów siedzących na parterze.