"Przyjmijcie ode mnie - wszyscy bez wyjątku, którzy angażujecie się w sprawy ludzi tu potrzebujących, ale i w sprawy Polski - szczere gratulacje" - powiedział szef rządu.
Księżom i siostrom pracującym w Zambii zostały wręczone odznaczenia.

Obecność polskiej misji w Zambii ma długą tradycję. Od kilkudziesięciu lat w Kasisi działalność prowadzą polskie siostry - Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej ze Starej Wsi. Postacią, która odegrała szczególną rolę w historii polskiej misji był ksiądz Kardynał Adam Kozłowiecki, polski duchowny, który kilkadziesiąt lat mieszkał i pracował na rzecz zambijskiej społeczności.

Obecnie w 94 krajach świata pracuje około 2 tysięcy polskich misjonarzy, z czego w Afryce ponad 800 . W Zambii pracuje największa na kontynencie grupa ponad 100 osób. Polacy są też obecni w Kamerunie, Tanzanii, Rwandzie i na Madagaskarze.

Dziś kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny, nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną.

Wcześniej Donald Tusk, który przebywa z wizytą w krajach Afryki Południowej, odwiedził dom dziecka w Kasisi w Zambii. Placówkę prowadzą polskie siostry - Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej ze Starej Wsi.

Siostry zakonne podziękowały szefowi rządu za wizytę, wsparcie oraz wszelką pomoc, w tym materialną, udzielaną przez polski rząd. Donaldowi Tuskowi towarzyszył minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Kasisi jest wioską misyjną. Dom dziecka jest największą tego typu placówką w Zambii. Początkowo dom prowadziły siostry dominikanki, od lat 20. XX wieku prowadzą go polskie siostry zakonne.

Przełożoną placówki jest siostra Mariola Mierzejewska. W czerwcu 2011 misjonarka za swą działalność w niesieniu pomocy została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W sierocińcu obecnie przebywa 250 dzieci. Cierpią na HIV, AIDS, gruźlicę i inne groźne choroby. Nieprzerwanie organizowane są zbiórki, z których środki przeznaczane są na leki, edukację oraz utrzymanie placówki. Sierociniec działa wyłącznie dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Od kwietnia 2013 roku działa w Polsce Fundacja Kasisi, której celem jest pomoc siostrom pracującym w zambijskim domu dziecka.