Marszałek Sejmu podkreśliła, że ochrona przed odpowiedzialnością prawną dotyczy nie tylko parlamentarzystów, ale też choćby sędziów. Jednak to immunitet dla polityków jest najmocniej dyskutowany. "W sytuacji, w której wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, musimy bardzo szczegółowo doprecyzować i nie stawiać ponad prawem tych, którzy dzisiaj niekiedy nadużywają immunitetu, swojej pozycji, kiedy następuje kolizja z prawem" - mówiła marszałek. 

W debacie, której medialnym patronem jest Polskie Radio uczestniczą: konstytucjonaliści, socjologowie, politolodzy, etycy, przedstawiciele klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych i dziennikarze. To druga z zapowiadanych przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz otwartych dyskusji o kondycji polskiego parlamentaryzmu. Pierwsza odbyła się w lipcu i dotyczyła finansowania partii politycznych.