Chodzi o pilne zmiany w zakresie finansowania mediów publicznych. Jak czytamy w nim, "trudna sytuacja finansowa mediów publicznych w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dyskusje trwają zbyt długo a brak decyzji może zbliżyć nas do stanu TV greckiej." Chodzi o przypadek ERT, gdzie działanie mediów publicznych zostało nagle zawieszone ze względów oszczędnościowych.

Rada Pracowników Telewizji Polskiej zwraca uwagę w piśmie, że "obowiązujące zapisy dotyczące ściągalności abonamentu od odbiorników radiowych i telewizyjnych są w tej chwili nieskuteczne." W dokumencie czytamy też, że obecnie stosowane rozwiązania "odbiegają od rozwiązań stosowanych w tym zakresie w innych krajach. Są również anachronizmem."
Autorzy pisma do premiera zwracają też uwagę na rolę mediów publicznych zapisaną w ustawie. Chodzi o upowszechnianie edukacji obywatelskiej, udostępnianie dóbr kultury i sztuki oraz ułatwianie korzystania z dorobku nauki, oświaty, sportu, a wreszcie dostarczanie rzetelnej i wszechstronnej informacji.