Zahamowanie wzrostu produktu krajowego brutto w latach 2009-2013 włoski NIK ocenił na 230 miliardów euro. W konsekwencji przychody z podatków spadły w tym samym okresie o 90 miliardów. W przedstawionym dziś w parlamencie dorocznym raporcie na temat finansów publicznych, najwyższa izba kontroli zwraca uwagę, że sama polityka oszczędności nie wystarczyła, by wyjść z kryzysu. Co więcej, według autorów raportu, to ona przede wszystkim doprowadziła do obecnej recesji.

Potrzebne są zatem jednocześnie wzrost gospodarczy, cięcia budżetowe oraz reforma systemu podatkowego, tak ażeby był sprawiedliwszy. Można by ją zacząć od likwidacji aż 720 ulg podatkowych, które każdego roku kosztują skarb państwa 254 miliardy euro.