Tusk mówił dziennikarzom po posiedzeniu rządu, że uchybienia stwierdzone przez Komisję dotyczą nieskutecznej kontroli początkowych wniosków o finansowanie i nieskuteczności procesu zatwierdzania biznesplanów. Te procedury realizowano w okresie wdrażania programu „Gospodarstwa niskotowarowe” w latach 2004 - 2006. Wówczas rządy sprawowały SLD i PiS.

Premier zapewnił, że Polska będzie się starała minimalizować kary nałożone przez KE. Powtórzył, że nasz kraj będzie korzystał z procedur odwoławczych w tej sprawie. Na jutro zapowiedziana jest konferencja ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Stanisław Kalemba ma na niej poinformować o działaniach rządu w tej sprawie.

W ramach decyzji w sprawie rozliczenia rachunków Komisja nie zatwierdziła rozliczenia kwoty prawie 80 milionów euro unijnego finansowania. Polska będzie musiała te kwotę zwrócić. Korekta dotyczy wydatków z funduszy na rozwój obszarów wiejskich, przyznawanych w ramach środka „Gospodarstwa niskotowarowe”.