Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski powiedział IAR, że zmiana była konieczna w związku z reorganizacją w policji, która wymaga innego stylu zarządzania. Komendant główny policji uznał, że generał Parfieniuk jest bardziej odpowiednią osobą na stanowisko szefa CBŚ.

Generał Igor Parfieniuk kierował wcześniej komendami wojewódzkimi policji w Lublinie, Białymstoku. To długoletni funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego.