Projekt wprowadza też zasadę suwaka. Chodzi o to, by na liście wyborczej kobiety i mężczyźni zajmowali miejsca naprzemiennie.

Posłowie omówią też projekt zmian w ustawie o prokuraturze autorstwa Solidarnej Polski. Klub proponuje, by premier miał miesiąc na przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania z rocznej działalności prokuratury. 

Sejm ma też wysłuchać informacji bieżącej na temat prawnego uregulowania zasad nadzoru nad działalnością klinik leczenia niepłodności, banków komórek jajowych i nasienia oraz leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu. Wnieśli o to posłowie Ruchu Palikota. 

W porządku obrad jest też przygotowany przez posła PO Krzysztofa Kwiatkowskiego projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego. Chodzi o to, by uniknąć pomyłek przy egzekucji komorniczej. Projekt przewiduje, by dłużników identyfikować na podstawie numeru PESEL, jeśli chodzi o osoby fizyczne. W przypadku podmiotów prawnych, będzie to NIP lub numer z Krajowego Rejestru Sądowego.