Gest Bartłomieja I jest odczytywany jako znak dalszej poprawy stosunków pomiędzy obydwoma Kościołami. Radio Watykańskie przypomina, że po wyborze Franciszka Patriarcha Konstantynopola przysłał do Watykanu bardzo serdeczne gratulacje. W telegramie napisał między innymi, że nowy Ojciec Święty przyczyni się do pokoju oraz poprawy sytuacji osób ubogich i cierpiących.

Stosunki pomiędzy Kościołami poprawiają się od czasu Soboru Watykańskiego II. W 1965 roku papież Paweł VI i patriarcha Antagoras odwołali rzucone w 1054 roku klątwy i rozpoczęli proces dialogu i pojednania. Bartłomiej I jest Patriarchą Konstantynopola od 1991 roku. Po raz pierwszy odwiedził Rzym w 1995 roku.