Ministrowie omawiali kwestię wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz współpracę wojsk specjalnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Podpisano również list intencyjny w sprawie utworzenia Grupy Bojowej złożonej z żołnierzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Już dwa lata temu uzgodniono, że grupa powstanie w 2016 roku pod przewodnictwem Polski. Ma ona stać się częścią unijnych sił szybkiego reagowania, które na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej w ciągu 15 dni mogą być rozmieszczone w regionach zapalnych.

Jednocześnie byłaby to pierwsza wspólna jednostka bojową Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Rozmowy na temat powołania grupy bojowej V4 rozpoczęły się w 2007 roku.