Od godziny 9.30 członkowie kolegium kardynalskiego obradują w Watykanie nad przyszłym konklawe. Mimo sygnałów, że dyskusja ta może się przedłużyć, media zapowiadają rozpoczęcie wyboru następcy Benedykta XVI na poniedziałek 11 marca.

W tej samej sali, ale w nieco szerszym gronie kardynałowie kontynuują rozpoczęta w poniedziałek dyskusje. Jest wśród nich już 107 elektorów, czyli uprawnionych do udziału w konklawe. Brakuje zatem zaledwie ośmiu. O tym, że jego termin wyboru papieża jest bliski, świadczy zapowiedź zamknięcia Kaplicy Sykstyńskiej, która od jutra zostanie wyłączona z trasy zwiedzania Muzeów Watykańskich.

Zwraca się uwagę, ze kardynałowie wchodzący rano do Watykanu nie byli tak rozmowni jak wczoraj. Złożyli bowiem przyrzeczenie, że zachowają w tajemnicy wszystko, co mówi się na sali obrad. Zakończą się one dziś już wczesnym popołudniem, po czym będzie tradycyjne już spotkanie z rzecznikiem prasowym księdzem Federico Lombardim.