Mariusz Sokołowski zapewnił, że mimo zmian organizacyjnych w policji szef CBŚ pozostał na stanowisku. Zaznaczył, że powołano wprawdzie pełnomocnika do reorganizacji Centralnego Biura Śledczego jednak powołanie go nie jest jednoznaczne z utratą stanowiska przez dyrektora Centralnego Biura Śledczego.

Rzecznik Komendy Głównej Policji dodał, że powołanie pełnomocnika do spraw reorganizacji CBŚ jest częścią zapowiadanych zmian w policji. Pełnomocnikiem do spraw reorganizacji CBŚ został Rafał Łysakowski, który jest szefem Biura Międzynarodowej współpracy Komendy Głównej Policji.

W ramach reformy z 18 do 11 zmniejszona zostanie liczba biur w Komendzie Głównej Policji. Reforma wyodrębni też Centralne Biuro Śledcze ze struktur policji.

O zmianach w Centralnym Biurze Śledczym informuje dziś "Dziennik Gazeta Prawna". Zdaniem gazety generał Maruszczak, który przygotowywał reformę służby stracił stanowisko a otrzymał propozycję objęcia garnizonu dolnośląskiego.