Obecnie Palestyńczycy mają w ONZ status "obserwatora" (observer entity).

Abbas powiedział, że rozpoczął już "intensywne konsultacje z różnymi regionalnymi organizacjami i państwami członkowskimi ONZ" na ten temat.

Autonomia Palestyńska zamierza złożyć wniosek o przyznanie statusu państwa nieczłonkowskiego 29 listopada. Obserwatorzy zwracają uwagę, że status "państwa", choć "nieczłonkowskiego", miałby niewiele konsekwencji praktycznych, ale Palestyńczykom, dążącym do własnej państwowości, zależy choćby na określeniu "państwo", zanim zostaną pełnym członkiem ONZ.

W zeszłym roku Palestyńczycy starali się o status państwa-członka ONZ, ale ich wniosek do Rady Bezpieczeństwa w tej sprawie został odrzucony, m.in. wskutek sprzeciwu USA.

Abbas wezwał inne kraje do poparcia tegorocznego wniosku Palestyny. "Pozwólcie pokojowi zwyciężyć, póki nie będzie za późno" - powiedział.

W przemówieniu atakował również Izrael za "kontynuowanie okupacji Wschodniej Jerozolimy i aneksji wielkiej części Zachodniego Brzegu" oraz "odmowę poważnej dyskusji nad problemem uchodźców palestyńskich".

Oskarżył też Izrael o "czystki etniczne" przez burzenie domów Palestyńczyków we Wschodniej Jerozolimie, aby budować tam osiedla dla ludności żydowskiej.