Oczywiście trzeba pamiętać o ogólnej zasadzie, zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkami od tej zasady są koszty wymienione w art. 23 tejże ustawy – ale wśród tych wyłączeń ani zakupu roweru, ani kosztów serwisowania nie ma. A zatem wolno.
Trzeba tylko móc w każdej chwili udowodnić, że rower służy bezpośrednio prowadzeniu działalności, czyli innymi słowy używasz go w celu osiągnięcia przychodu, a poniesione na jego zakup i utrzymanie wydatki mają bezpośredni związek z osiągniętym lub zamierzonym przychodem. Nie będzie miał z tym kłopotu oczywiście ktoś, kto np. rozwozi rowerem pizzę, ale korzystanie z tego pojazdu, by dojechać do klienta, na konferencję naukową czy niezbędne szkolenie także się tłumaczy.
Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rower nie wyklucza przy tym zaliczania do firmowych wydatków na samochód – własny, użyczony czy leasingowany, ponieważ oba te środki lokomocji mogą być używane w odmiennych okolicznościach. Rowerem jeździmy np. po mieście i tylko gdy jest ładna pogoda, a samochodem z zasady poza miasto, na większe odległości, a po mieście – gdy pada deszcz czy w zimie. Nie kłóci się to również z zaliczaniem do kosztów np. biletów kolejowych (jeśli przykładowo na spotkanie z klientem do Szczecina pojedziesz pociągiem) albo biletów komunikacji miejskiej (pamiętaj, konieczna faktura), jeśli w ten sposób do klienta dojedziesz najsprawniej.
Jak rozliczyć zakup
Kupując rower – korzystniej niż przy zakupie samochodu – możesz odliczyć cały VAT. Bo choć rower jest pojazdem, to nie samochodowym, a tylko takich dotyczą ograniczenia w odliczeniu tego podatku przy użytkowaniu dla celów prywatnych i służbowych.
Jeśli zamierzasz kupić mercedesa wśród rowerów i jego wartość początkowa przekroczy 10 tys. zł (netto dla vatowców, brutto dla zwolnionych z VAT), w dodatku chcesz używać go dłużej niż przez rok, powinieneś – co do zasady –wpisać pojazd do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Posługując się klasyfikacją środków trwałych, rower zaliczysz do grupy „79” – pozostałe środki transportu. Roczna stawka amortyzacji wynosi tu 18 proc. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy (sprzedaż w poprzednim roku niższa niż 1,2 mln euro) mogą dokonać jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.
Jeśli natomiast zdecydujesz się na rower tańszy niż 10 tys. zł, wydatek uwzględnisz bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu i zapiszesz go w rubryce 13 PKPiR – pozostałe wydatki.
I kolejne koszty
Raz kupiony rower nie generuje aż tylu kosztów, co samochód – odpadają zakupy paliwa czy płynów. Jednak można tu zaliczyć wydatki na dodatkowe wyposażenie, np. zakup zabezpieczenia, bagażnika czy przyczepki (jeśli ktoś wozi materiały lub narzędzia), lampek, lusterka itp. Kosztem firmy będą też wydatki na serwisowanie, które pozwoli na utrzymanie sprzętu w dobrej kondycji. Oczywiście wszystkie wydatki należy poświadczyć fakturami. Warto wiedzieć, że VAT (nadal odliczeniu podlega 100 proc. tego podatku) na części i akcesoria wynosi 23 proc., a na usługi serwisowe – 8 proc.
Strój to osobista sprawa
Raczej nie uda się jednak odliczyć wydatków na kask, rowerowe buty czy odzież ochronną, przynajmniej nie każdemu. Urzędy skarbowe traktują tego typu zakupy jako wydatki o charakterze prywatnym, osobistym i nie zgadzają się na zaliczanie ich do kosztów. Wyjątek zrobią jednak np. dla trenera kolarstwa, któremu kolarskie ubranka służą do przysporzenia dochodów. Fiskus dopuszcza jednak możliwość obciążania kosztów firmowych wydatkami na zakup stroju, który w sposób trwały oznaczony jest firmowym logo.
Przydatne interpretacje
• Prawo do odliczenia kosztów roweru używanego do przemieszczania się nim między miejscami, gdzie świadczone są usługi – interpretacja indywidualna wydana 6 marca 2008 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB1/415-802/08/MM;
• możliwość jednorazowej amortyzacji – interpretacja indywidualna wydana 30 grudnia 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/4511-1011/15/AK; interpretacja indywidualna wydana 10 września 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPB1/415-710/13-2/JB;
• możliwość odliczenia pełnego VAT zapłaconego przy zakupie roweru – interpretacja indywidualna wydana 16 lipca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP2/443-377/14/KO; interpretacja indywidualna wydana 18 lipca 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP3/443-624/13-2/MK;
• możliwość odliczania wydatków na stroje przez instruktorów zajęć sportowych (interpretacja indywidualna wydana 26.03.2015 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, nr IBPBI/1/415-1575/14/WRz, oraz interpretacja indywidualna wydana 10.09.2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nr ITPB4/4511-204/15/KW;
• możliwość obciążania kosztów firmowych wydatkami na zakup stroju, który posiada trwałe oznaczenie firmowym logo – interpretacja indywidualna wydana 5.01.2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB1/4511-1-1476/15-2/AN).