W opublikowanym na YouTube nagraniu Cichanouska zaapelowała, by Białorusini nie dali "się zastraszyć" i jednoczyli się.

"Nasze cele są proste: zaprzestanie przemocy, uwolnienie więźniów politycznych i przeprowadzenie nowych przejrzystych, wolnych i uczciwych wyborów" - podkreśliła.