Najwięcej znajduje się w województwie mazowieckim – 18, najmniej w województwach: lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim – po 2.

Wykaz laboratoriów dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid (PAP)