BAG podał, że Szwajcaria ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników występowania koronawirusa, wynoszący 283 potwierdzone przypadki na 100 tys. mieszkańców.

Według BAG, połowa zmarłych w Szwajcarii nosicieli koronawirusa ma 84 lata lub więcej, a na osoby poniżej 60. roku życia przypada tylko nieznaczna część zgonów.