W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały początkowo zawieszone do 25 marca, później przedłużono ten okres do 10 kwietnia.

Na podstawie opublikowanego w czwartek rozporządzenia MEN, przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie – do 26 kwietnia.

Jak napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia, termin przedłużono wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie zawieszenie zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych.

W rozporządzeniu doprecyzowano też kwestię szkół prowadzących kształcenie zawodowe – w ich przypadku zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę i stażu uczniowskiego.

Ponadto wprowadzono przepis umożliwiający zdalne kształcenie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie i w związku z tym nie przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W uzasadnieniu do rozporządzenia napisano, że zasadne jest "ograniczenie do minimum liczby wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i dopuszczenie ich urlopowania zgodnie z przepisami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego możliwości kształcenia zdalnego urlopowanych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec