Szefowie resortów spraw zagranicznych Polski, Czech, Węgier i Słowacji m.in. ocenili, że Unia Europejska powinna przeznaczyć dla państw Partnerstwa Wschodniego 140 mln euro w ramach pilnej pomocy oraz kolejnych 700 mln euro na złagodzenie kryzysu społeczno-gospodarczego, wywołanego przez epidemię.

V4 zadeklarowała także, że przekaże z Funduszu Wyszehradzkiego 250 tys. euro na pomoc dla najbardziej potrzebujących krajów PW.

Program o nazwie „V4 East Solidarity” będzie koncentrować się na wzmocnieniu systemu ochrony zdrowia, programach społecznych i wsparciu dla najsłabszych grup obywateli w krajach Partnerstwa (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina).

Ministrowie rozmawiali także o planowanym na czerwiec w Pradze szczycie Partnerstwa Wschodniego, na którym ma być przyjęta nowa wizja dla polityki sąsiedztwa UE. Ministrowie uznali, że należy wspierać kraje PW, które są zainteresowane integracją z UE i jej wspólnym rynkiem. Poparli m.in. pomysł utworzenia Agencji Inwestycji Partnerstwa Wschodniego.

We wspólnej deklaracji zapisano także potępienie niezgodnej z prawem międzynarodowym rosyjskiej aneksji Krymu oraz Sewastopola oraz wezwano do wprowadzenia w życie tzw. mińskich porozumień pokojowych.