Komisja rolnictwa poparła porozumienie jednomyślnie, 43 głosami za. Eurodeputowani mają nadzieję, że właściwe wdrożenie umowy rozwodowej otworzy drogę do negocjacji dotyczących przyszłych stosunków, "które w możliwie największym stopniu zachowają interesy rolne UE".

W przyjętej rezolucji wyrażono zadowolenie z obecnego tekstu umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, która zapewnia ochronę wszystkich istniejących i przyszłych unijnych produktów rolnych, żywności i napojów w Irlandii Północnej po okresie przejściowym. Zalecają ustanowienie mechanizmu wzajemnego uznawania produktów, który obejmowałby wszystkie stare i nowe tzw. oznaczenia geograficznie (produkty lokalne).

Europosłowie podkreśli, że właściwe wdrożenie protokołu w sprawie Irlandii oraz Irlandii Północnej, który jest częścią umowy brexitowej, ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia luk prawnych w zakresie taryfowej i pozataryfowej ochrony UE. Wzywają UE i Wielką Brytanię do wykorzystania okresu przejściowego do negocjacji kompleksowych ustaleń, które doprowadzą do utworzenia strefy wolnego handlu dotyczącej rolnictwa.

Podkreślają, że w przeciwnym razie sektor rolny stanąłby w obliczu "skrajnego scenariusza dla handlu dwustronnego". Takiego scenariusza - jak informują - należy uniknąć, ale jeśli nie jest to możliwe, Komisja Europejska powinna dysponować narzędziami, by złagodzić jego negatywne skutki dla rolników i przemysłu rolno-spożywczego.

Sprawozdawczyni rezolucji w komisji Mairead McGuinness (EPL) zaznaczyła, że zaakceptowanie umowy umożliwi przejście do kolejnego etapu - negocjacji w sprawie przyszłych stosunków, w tym umowy o wolnym handlu. „Nie powinniśmy nie doceniać tego, jak trudna będzie sytuacja dla sektora rolnego i rolno-spożywczego, gdy Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną 31 grudnia 2020 roku. Zwłaszcza, że Wielka Brytania chce odejść od przepisów UE. Wysokie standardy mają znaczenie w produkcji żywności, a UE musi ich bronić” - dodała.

Opinia komisji rolnej zostanie teraz przeanalizowana przez komisję spraw konstytucyjnych PE. Jeśli Zjednoczone Królestwo zakończy w środę proces ratyfikacji umowy o wystąpieniu z UE, to komisja spraw konstytucyjnych zagłosuje nad rekomendacją dla całego Parlamentu Europejskiego już w czwartek. W takim scenariuszu głosowanie w PE nad umową o wystąpieniu powinno odbyć się 29 stycznia podczas sesji plenarnej w Brukseli.