W tym roku warszawianki i warszawiacy zgłosili do budżetu obywatelskiego 2166 projektów. Na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy ponad 83 mln zł. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dotyczące kilku dzielnic lub całego miasta. Takich propozycji wpłynęło 191. Ponadto mieszkańcy zgłosili 1965 projektów dzielnicowych.

Łącznie, spośród wszystkich projektów, 64 proc. oceniono pozytywnie, a negatywnie - 31 proc. Wynika to m.in. z tego, że wiele ze zgłoszonych propozycji nie może być zrealizowanych w ciągu jednego roku budżetowego. 5 proc. projektów zostało wycofanych przez samych autorów.

Wszystkie pomysły przeglądać można na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Wśród nich są domki dla jeży, budki dla jerzyków, zgniatarki do puszek lub butelek dla szkół i urzędów, skateparki, miejskie siłownie i nowe miejsca spotkań - również międzypokoleniowych. Mieszkańcy proponują także kursy języka angielskiego dla osób powyżej 50. roku życia, zajęcia sportowe dla dzieci, kursy pierwszej pomocy i warsztaty varsavianistyczne. Jednym z pomysłów są też specjalne ławki z przewijakami dla mam karmiących piersią. Warszawiacy chcą także licznych dodatkowych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia. Wyrażają ponadto potrzebę upamiętnienia postaci takich jak pisarz Leopold Tyrmand i kompozytor Tomasz Stańko.

Do ubiegłego czwartku pracownicy urzędu sprawdzali, czy jest możliwość realizacji zgłoszonych projektów. Oceniali m.in.: oszacowany koszt realizacji pomysłu, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i kompetencjami miasta oraz z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy i przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców, a także możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji i realizacji w ciągu roku.

We wtorek upływa termin, w którym - w przypadku zastrzeżeń co do wyniku oceny projektu - autor może poprosić o jej powtórzenie, składając odwołanie w formie elektronicznej lub papierowej. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej przy ul. Senatorskiej 27 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim). Informacja o wyniku ponownej oceny, który będzie już ostateczny, przekazana będzie projektodawcy najpóźniej 26 sierpnia.

Mieszkańcy będą mogli głosować na projekty od 6 do 23 września - elektronicznie na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej. Punkt głosowania papierowego będzie w każdym Wydziale Obsługi Mieszkańców. Listę projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji poznamy 3 października.

W tej edycji zmienił się sposób głosowania. Mieszkańcy wybierają do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyska jeden głos.(PAP)