16 maja Polska wygrała w Sądzie UE sprawę przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem sądu "KE popełniła błąd", uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną.

Wyrok nie był ostateczny, przysługiwało od niego odwołanie i tak też uczyniła Komisja. Będzie ono rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości.

"Komisja w szczególności domaga się wyjaśnień od Trybunału Sprawiedliwości w sprawie standardu ustalenia selektywnego charakteru środka (podatku – PAP)" – poinformowały PAP służby prasowe KE, wyjaśniając powody odwołania. Wyjaśnienia te – jak dodały - będą przydatne Komisji w egzekwowaniu zasad pomocy państwa dotyczących progresywnych podatków obrotowych.

Sąd UE jest jednym z dwóch organów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy będą dłużej spłacać opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność