Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli przedstawiali działania kontrolne za rok 2018 r. z zakresu działań komisji, czyli dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Dyrektor departamentu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego Marek Bieńkowski mówił, że w ub.r. NIK zajął się m.in. kontrolami z zakresu pomocy ofiarom przestępstw, funkcjonowania kuratorów sądowych oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

"Wyniki kontroli przedstawialiśmy wysokiej komisji" - relacjonował Bieńkowski. Przypomniał kontrolę dotyczącą funduszu sprawiedliwości, gdzie ocena NIK była krytyczna, bo te pieniądze nie zostały wykorzystane. NIK miał także dużo uwag dotyczących funkcjonowania systemu.

Dodał, że NIK było "w twórczym sporze" z Ministerstwem Sprawiedliwości, jeśli chodzi o fundusz sprawiedliwości.

"Jeśli chodzi o funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, stwierdziliśmy, że ilość takiej pomocy jest śladowa - w granicach 2-3 proc. uprawnionych korzystało z takiej pomocy. Wyliczyliśmy, że średnio dziennie taki punkt udzielał jedną poradę" - mówił dyrektor.

Odnosząc się do funkcjonowaniu kuratorów sądowych, mówił, że w ocenie NIK są tu mankamenty systemowe.

Bieńkowski powiedział, że w poniedziałek NIK rozpoczął kontrolę rozpoznawczą w areszcie śledczym na Białołęce. "Chcemy w całej Polsce przyjrzeć się, na ile bezpiecznie czują się osoby osadzone w więzieniach" - powiedział. Przyznał, że kontrole w zakładach karnych wynikają m.in. z wypowiedzi publicznych Tomasza Komendy, zwolnionego po 18 latach więzienia, który - jak mówił przedstawiciel NIK - "wskazywał na liczne nieprawidłowości w sposobie odbywania kary".

"Przystępujemy do tej kontroli jak do każdej innej - bez tezy. Natomiast uważamy, że sprawa jest ważna z punktu widzenia zadań Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej z tego powodu, że jeżeli za obywatelem zamkną się drzwi więzienia, to całość odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo przejmuje państwo" - mówił.

Przedstawiciel NIK podkreślił: "chcemy się dowiedzieć, na ile kadry Służby Więziennej, infrastruktura, panujące realne zwyczaje sprzyjają zachowaniu takiego bezpieczeństwa bądź też nie sprzyjają".

Poinformował, że kontrole odbędą się w kilkunastu zakładach karnych - zarówno męskich, jak i żeńskich.

Innym tematem, którym NIK zajmie się w 2019 r., jest funkcjonowanie systemów informatycznych w sądach pod kątem wspierania pracy sądów.

Za przyjęciem sprawozdania NIK dotyczącego wymiaru sprawiedliwości było 16 posłów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski