W czwartek oficjalne pismo w tej sprawie skierowała do Konferencji Episkopatu Hiszpanii szefowa resortu sprawiedliwości Dolores Delgado.

W dokumencie skierowanym na ręce przewodniczącego hiszpańskiej Konferencji Episkopatu kardynała Ricardo Blazqueza szefowa ministerstwa sprawiedliwości napisała, że oczekiwałaby od władz kościelnych “udostępnienia wszystkich informacji dotyczących wewnętrznych postępowań w sprawie ewentualnej agresji i nadużyć seksualnych”.

“Powinniśmy ujawnić zdarzenia, aby nasze społeczeństwo mogło poznać prawdę, jeśli chcemy z godnością patrzeć w przyszłość” - napisała przedstawicielka socjalistycznego rządu.

Delgado wskazała, że społeczeństwo oczekuje wyjaśnienia nagłośnionych w ostatnim czasie przez media przypadków nadużyć seksualnych dokonywanych przez duchownych.

“Choć część tych przestępstw popełniono wewnątrz instytucji kościelnych, nie mogą one zostać ukryte ani być uznane za zdarzenia prywatne” - dodała Delgado.

W 2018 r. działające na terenie Hiszpanii zakony jezuitów i klaretynów poinformowały, że przeprowadzą własne śledztwa w sprawie domniemanych nadużyć seksualnych wobec nieletnich w prowadzonych przez nie placówkach oświatowo-wychowawczych na przestrzeni kilku ostatnich dekad.

Przełożony katalońskiej prowincji jezuitów ks. Llorenc Puig wyjaśnił, że wnioski z dochodzeń zostaną podane do publicznej wiadomości z “poszanowaniem woli ofiar oraz prawa do domniemania niewinności” osoby oskarżonej. Wezwał też potencjalnych poszkodowanych do zgłaszania się do tego zakonu.

Z kolei władze hiszpańskiej prowincji Misjonarzy Klaretynów w Santiago de Compostela w ogłoszonym w listopadzie ub.r. komunikacie o rozpoczęciu dochodzeń w sprawie ewentualnych nadużyć podały też adres mailowy, pod który mogą pisać osoby pokrzywdzone.

Marcin Zatyka (PAP)