źródło: DGP

Dodatkowo w 2014 r. Stany Zjednoczone już na własną rękę postanowiły wysłać do Europy ok. 6 tys. żołnierzy w ramach operacji Atlantic Resolve. Ci żołnierze biorą udział w różnych ćwiczeniach na terenie kilku państw (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia).

Już wcześniej Amerykanie zaczęli budować bazy systemu przeciwrakietowego Aegis Ashore w rumuńskim Deveselu i polskim Redzikowie.

Na infografice zaznaczyliśmy ważniejsze miejsca, w których stacjonują żołnierze USA i Sojuszu, oraz to, jak mogłoby wyglądać wzmocnienie amerykańskiej obecności militarnej w najbliższych miesiącach.