"W maju Sejm przyjął ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a 1 czerwca 2018 r. prezydent ją podpisał. Ustawa określa m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury towarzyszącej, a także powołanie spółki celowej ds. CPK. Ponadto określa ona również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości. W tym samym miesiącu uruchomiono w Baranowie punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym konsultanci udzielali odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z inwestycją" - mówi w rozmowie z PAP wiceminister Wild.

W czerwcu Wild ogłosił, że Centralny Port Komunikacyjny ma być usytuowany 37 km od stolicy, na trasie między Łodzią a Warszawą, na jego lokalizację wskazano Stanisławów w gminie Baranów, koło Grodziska Mazowieckiego.

"To był bardzo intensywny czas spotkań ze społecznością zamieszkałą na terenach potencjalnej inwestycji. Tłumaczenie im korzyści płynących z inwestycji, a także odpowiedzi na ich pytania i wątpliwości. Referendum w Baranowie było ważnym dla nas głosem mieszkańców, którzy opowiedzieli się przeciwko tej inwestycji. Dlatego stawiamy na dialog ze społecznością lokalną. Jest to dla nas bardzo ważne. I w tym celu w 2019 roku - mam nadzieję, że jak najszybciej - zostanie powołana Rada Społeczna ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których ma powstać inwestycja" - tłumaczy Wild.

Jak mówi wiceminister, w czerwcu powołano komitet sterujący Komponentu Kolejowego CPK. "Powołanie komitetu było (...) kamieniem milowym tej inwestycji. W trakcie swoich prac komitet przyjął nowe trasy kolejowe, które znajdą się w programie CPK" - powiedział Wild.

We wrześniu Jacek Bartosiak został szefem spółki celowej ds. CPK, która działalność operacyjną rozpoczęła w grudniu br. Oprócz Bartosiaka, w zarządzie zasiadają: Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona. Trzej członkowie zarządu będą kierować odpowiednio: zaplanowaniem i realizacją komponentu lotniczego, budową infrastruktury kolejowo – drogowej oraz finansami.

"Do kluczowych zadań spółki celowej należy realizacja i koordynacja programu inwestycyjnego największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski" - tłumaczy Wild.

Pytany o plany na 2019 rok dotyczące CPK, mówi, że do priorytetów należeć będzie powołanie Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Spółka będzie prowadzić prace nad programem wieloletnim. Kolejnym punktem będzie rozpisanie przetargów na nowe linie kolejowe, prace nad samym węzłem komunikacyjnym CPK, masterplanem lotniska. W planach na ten rok są również rozmowy i prace nad wyborem doradcy, który będzie nas wspomagał przy realizacji inwestycji" - powiedział Wild.

Wiceminister podkreślił, że w grudniu br. parlament przyjął zmiany w ustawie o prawie lotniczym, które ułatwią realizację projektu CPK.

"Przyjęte rozwiązania dostosowuje nasze prawo do 23 aktów wydanych przez UE i dotyczą m.in. koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów czy opłat administracyjnych. Pasażerowie zyskają Rzecznika Praw Pasażerów, działającego przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, który ma zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez wstępowania na drogę sądową. Wszystkie te elementy będą miały istotny wpływ na sposób projektowania i funkcjonowania komponentu lotniczego CPK. Dzięki zmianom w ustawie znacząco poprawi się jakość obsługi i bezpieczeństwo pasażerów na polskich lotniskach. Słowem – nasze lotniska będą bardziej atrakcyjne. A to z kolei przełoży się na większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów" - powiedział.

Budowa międzynarodowego hubu przesiadkowego zakłada intensywny rozwój infrastruktury drogowej. Lokalizacja CPK planowana jest 37 km na zachód od Warszawy na terenie Baranowa, położonego bezpośrednio przy autostradzie A2, łączącej Łódź i Warszawę. 6 grudnia 2018 r. minister infrastruktury zatwierdził do realizacji inwestycję polegającą na poszerzeniu autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu na całym jej odcinku między węzłami Konotopa na wylocie z Warszawy i Łódź-Północ na skrzyżowaniu z autostradą A1. Dzięki temu, zostanie ona dostosowana do prognozowanego natężenia ruchu związanego z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Trwają również prace nad programem inwestycyjnym komponentu kolejowego CPK, w ramach którego przewidziana jest budowa 1300 km linii kolejowych, w tym linii w standardzie kolei dużych prędkości. Dzięki realizacji programu kolejowego, CPK uzyska bezpośrednie połączenie z 120 miastami, zamieszkałymi przez łącznie 13 mln mieszkańców, w czasie dojazdu nie dłuższym niż 2-2,5 godz.

Inwestycja ma stworzyć ponad 150 tys. nowych miejsc pracy, a jej wartość w pierwszym etapie wyniesie 35 mld zł. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta