Posiadanie psa wiąże się - obok wielu korzyści - także z szeregiem obowiązków. Sprawdź, jak dobrze znasz przepisy dotyczące tej sfery.