Szefowa rządu podkreśliła, że przedstawiona propozycja realizuje oczekiwania wyborców, którzy w czerwcu 2016 roku zagłosowali w referendum za opuszczeniem Wspólnoty, a także zaznaczyła, że wdrożenie tej umowy "leży w interesie narodowym". (PAP)