Pozostałe cztery komitety wyborcze (Inicjatywa dla Białegostoku, Białystok na TAK, SLD Lewica Razem oraz KWW Spoza Sitwy) nie zdobyły żadnych mandatów w nowej radzie.

Cztery lata temu PiS zdobyło w Radzie Miasta Białystok piętnaście mandatów i przez całą kadencję miało samodzielną większość, po zmianach w radzie jeszcze liczbę radnych powiększając.

Drugi wynik uzyskała wtedy Platforma Obywatelska (6 mandatów), trzeci - KWW Tadeusza Truskolaskiego (także 6 mandatów), czwarty SLD-Lewica Razem, której przypadł jeden mandat.