PGNiG: Gazprom skarży wyrok w arbitrażu, może chcieć przedłużać postępowanieWarszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Gazprom złożył skargę o uchylenie korzystnego dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) orzeczenia częściowego Trybunału Arbitrażowego z 30 czerwca br., podało PGNiG. W ocenie polskiej spółki istnieją obawy o zamiar celowego przedłużania postępowania.

"Sąd Apelacyjny w Sztokholmie poinformował, iż Gazprom złożył skargę o uchylenie orzeczenia częściowego Trybunału Arbitrażowego z 30 czerwca br., w którym orzekł on, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany ceny za gaz dostarczany do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego" – czytamy w komunikacie

PGNiG ocenia, że nie istnieją podstawy do żądania uchylenia wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego.

"Decyzja Gazprom budzi więc obawy o zamiar celowego przedłużania postępowania, które po korzystnym dla PGNiG orzeczeniu częściowym, zmierza do pozytywnego dla polskiego odbiorcy rozstrzygnięcia" – czytamy dalej.

Pod koniec czerwca br. Trybunał w Sztokholmie orzekł na korzyść PGNiG, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny w kontrakcie długoterminowym. Przez lata Gazprom odrzucał możliwość dokonania takiej zmiany, w związku z czym cena kontraktowa znacząco przewyższała ceny na rynkach europejskich, podkreślono.

W 2014 r. PGNiG skorzystało z przewidzianej w Kontrakcie Jamalskim możliwości renegocjacji ceny. Po wyczerpaniu okresu negocjacyjnego w maju 2015 r. polska spółka skierowała spór do rozstrzygnięcia przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie, a w lutym 2016 r. złożyła pozew przeciwko Gazpromowi.

"Strategia PGNiG zakłada konsekwentną dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw surowca. W ten sposób spółka wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną przy jednoczesnym zapewnianiu bezpieczeństwa rynku gazu w Polsce. Dla PGNiG kluczowa jest budowa połączenia gazowego Baltic Pipe, które od 2022 r. pozwoli sprowadzać do Polski gaz wydobywany w Norwegii, gdzie spółka od 10 lat rozwija własne wydobycie i posiada udziały w 20 koncesjach. PGNiG prowadzi również import gazu skroplonego (LNG). W pierwszej połowie 2018 roku stanowił on 18% portfela importowego PGNiG. Dostawy LNG do Polski realizują firmy z Kataru, Norwegii i USA na podstawie kontraktów długo- i średnioterminowych oraz umów spotowych" – przypomniano.

Podpisany w 1996 r. Kontrakt Jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld m3 gazu rocznie do Polski. Umowa obowiązuje do 2022 r. i zawiera wysoki poziom klauzuli take or pay oraz formułę cenową indeksowaną do rynku ropy naftowej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)